Hajózási alapismeretek

Az alábbiakban ismertetjük azokat a legfontosabb szabályokat, melyekkel érdemes tisztában lenni még akkor is, ha a hajónkhoz nem szükséges Hajóvezetői Bizonyítvány.

Jogi nyilatkozat:

Szeretnénk kihangsújozottan felhívni a figyelmet, hogy a Kisgéphajó Vizsgán a 2017-es évben 1835 vizsgakérdésből kellett sikeres vizsgát tenni. Az alábbi legfontosabb témakörök csak nagyon felszínesen ismertetik a legfontosabb szabályokat.

 

1. Legfontosabb jelzések:

a) Kettős sárga kúp, 12 főnél több utas szállítására engedéllyel rendelkező 20 méternél kisebb testhosszúságú hajó:

b) Lefele néző fekete kúp, a vitorlával haladó hajó egyidejűleg saját gépi hajtóberendezést is használ:

c) Fekete gömb, nyílt helyen veszteglő magányos hajó,

nappal:

éjszaka:

Mire következtet, ha egy veszteglő hajó közelében radarreflektorral felszerelt sárga úszót lát? A hajó kihelyezett horgonya a hajózást veszélyezteti:

d) Aknamentesítéssel foglalkozó hajó (1000 m-nél kisebb távolságra tilos megközelíteni),

nappal:

éjszaka:

e) Búvármunkát végző hajó (kellő távolságot kell megtartani és a mellette történő elhajózás során a sebesség nem lehet 20 km/óránál nagyobb),

nappal:

éjszaka:

f/I) Halászattal foglalkozó hajó, melynél a halászeszköz vízben vonszolásával 150 m-nél kisebb távolságra nyúlik ki, (tilos a hajó farának a közelében elhaladni),

nappal:

éjszaka:

f/II) Halászattal foglalkozó hajó, melynél a halászeszköz a hajótól vízszintes (a csúcsával felfelé mutató fekete kúp felé eső) irányban 150 méternél távolabbra nyúlik ki,

nappal:

éjszaka:

g) Gyúlékony árut szállító hajó (előzés, illetve találkozás kivételével tilos a hajótól 50 m távolságon belül haladni):

h) Egészségre ártalmas árut szállító hajó (előzés, illetve találkozás kivételével tilos a hajótól 50 m távolságon belül haladni):

i) Robbanásveszélyes árut szállító hajó (előzés, illetve találkozás kivételével tilos a hajótól 50 m távolságon belül haladni):

j) Hullámzás elleni védelem jelzéseit viselő hajó (az elhaladás során a hajók kötelesek a lehető legnagyobb oldaltávolságot tartani tőle),

nappal:

éjszaka:

Hullámzás elleni védelemre szoruló hajó az ábrán látható jelzéseket viseli. Hogyan hajózik el mellette? Az elhajózás mindkét oldalon lehetséges:

Hullámzás elleni védelemre szoruló munkát végző úszómunkagép környezetében radarreflektorral felszerelt sárga úszó(ka)t lát. Hogyan hajózik el mellette? A felül vörös alatta fehér lobogó/tábla felöl szabad a hajóút:

k) Felügyeleti tevékenységet végző hajó álló helyzetben (a kishajó köteles az elhaladás során menetsebességét csökkenteni és attól a lehető legnagyobb távolságot tartani):

l) U jelű kódlobogó, szervezett, csoportosan haladó és 10-nél több evezős vízi jármű részvételével zajló vízi túra túravezetőjének vízi járművét jelöli:

m) Zöld lobogó középen fehér kereszt és villogó kék fény, vizi mentőszolgálat riasztásra közlekedő mentőmotorosa:

n) A hajózás számára teljesen tiltott zónát határoló úszó jel:

o) Balról vörös-sárga úszó, jobbról zöld-sárga úszó, tiltott vagy korlátozottan használható part menti zónán keresztül vezető csatorna bejárata, a nyílt víz felől közeledve:

 

2. Keresztezések és oldaltávolságok:

a) Milyen közlekedési helyzetet tekintünk keresztezésnek? Keresztezés, amikor a hajók úgy közelítenek egymáshoz, hogy sem a találkozás, sem az előzés feltételei nem teljesülnek.

b) Menetben lévő gépi erővel haladó nagyhajó (útirányát tilos 1000 m-en belül keresztezni, oldalról 30 m-nél kisebb oldaltávolságot tartani és hátulról 60 m-nél kisebb távolságban megközelíteni):

c) Menetben lévő vitorlával haladó nagyhajó (útirányát tilos 1000 m-en belül keresztezni):

 

3. Kitérések:

a) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli a keresztező irányban jobbról közeledő, evezővel hajtott kishajót? Nekem kell kitérnem, mivel a gépi erővel haladó kishajónak ki kell térnie az evezővel hajtott kishajó útjából:

b) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli a balról közeledő vitorlával haladó csónakot? Nekem kell kitérnem elkerülve útvonalának keresztezését, mivel a gépi erővel haladó kishajón köteles kitérni a vitorlával haladó csónak útjából:

c) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli a jobbról közeledő vitorlával haladó kishajót? Nekem kell kitérnem elkerülve a másik útvonalának keresztezését, mivel a gépi erővel haladó kishajó köteles kitérni a vitorlával haladó kishajó útjából:

d) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli a jobbról közeledő sárga kettős kúpot viselő hajót? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

e) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval észleli a jobbról közeledő kishajónak nem tekinthető géphajót? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajó köteles kitérni a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

f) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli a jobbról közeledő gépi erővel haladó kishajót? Lehetőleg elkerülve a másik útvonalának keresztezését. Nekem kell kitérnem, mivel gépi erővel haladó kishajók útirányának keresztezésekor a jobbról érkezőnek van elsőbbsége:

 

4. Találkozások:

a) Mikor jön létre két hajó között találkozás? Találkozás, ha két hajó egymáshoz viszonyítva ellentétes vagy közel ellentétes irányban halad.

b) Gépi erővel haladó kishajóval észleli az ellentétes irányból közeledő, evezővel hajtott kishajót/csónakot. Hogyan kell a találkozást végrehajtani tavon? Ha a víz szélessége és mélysége azt lehetővé teszi legalább 30 m távolságot tartva nekem kell kitérnem, mivel a gépi erővel haladó kishajónak ki kell térnie az evezővel hajtott kishajó/csónak útjából.

c) Gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli az ellentétes irányból közeledő kishajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani tavon? Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen.

d) Gépi erővel haladó kishajóval hajózva észleli az ellentétes irányból közeledő kishajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani tavon? Nekem kell kitérnem, mivel a gépi erővel haladó kishajónak ki kell térnie a vitorlás kishajó útjából.

e) Hogyan kell a találkozást végrehajtaniuk gépi erővel haladó kishajóknak tavon? Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen.

f) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval tavon hajózva észleli a balról közeledő gépi erővel haladó kishajót? Elkerülve az útvonal keresztezést neki kell kitérnie, mivel két gépi erővel haladó kishajó útirányának keresztezésekor a jobbról érkezőnek van elsőbbsége.

 

5. Előzés és fordulás:

a) Milyen közlekedési helyzetet tekintünk előzésnek? Előzés, amikor az előző hajó az előzendő hajót hátulról, annak bordasíkjához viszonyított 22 fok 30 perc értéket meghaladó szögben megközelít és megelőz.

b) Két vitorlás hajóval azonos irányban halad. Mire számíthat, ha az Ön előtti előzni fogja a másikat? Ha vitorlás hajó másik vitorlás hajót előz, az előző hajónak általában az előzött hajó mellett szél felőli oldalon kell elhaladnia kivéve, ha a vitorlás kishajót más fajtájú vitorlás hajó előzi:

c) Azonos irányban halad két hajóval. Mire számíthat, ha az Ön előtti vitorlás előzni fogja az előtte lévő nem vitorlást? Ha valamely hajót vitorlás hajó előz, az előzött hajó köteles megkönnyíteni az előző vitorlásnak a szél felőli oldalon történő elhaladását kivéve, ha kishajó más hajót előz:

d) Milyen fő szabály vonatkozik a kishajó megfordulására? Csak akkor fordulhat meg, ha meggyőződött arról, hogy más hajók mozgása ezt veszély nélkül lehetővé teszi, és más hajó nem kényszerül menetiránya és sebessége hirtelen megváltoztatására:

 

6. Kikötőböl kihajózás és kikötőbe behajózás:

a) Kisgéphajóval egy tavi kikötőből hajózik ki. Kinek kell kitérnie, ha balról egy vitorlás csónakot lát közeledni? Elkerülve az útvonal keresztezést nekem kell kitérnem, mivel a gépi erővel haladó kishajónak ki kell térnie a vitorlás csónak útjából:

b) Kisgéphajóval tavi kikötőből kihajózva észleli az ellentétes irányból közeledő, kishajónak nem tekinthető olyan hajót, amely gépi erővel halad. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

c) Kisgéphajóval tavi kikötőből kihajózva észleli az ellentétes irányból közeledő, csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő, kishajónak nem tekinthető hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

d) Kisgéphajóval tavi kikötőből kihajózva észleli az ellentétes irányból közeledő, sárga kettős kúpot és egy csúcsával lefelé néző fekete kúpot hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

e) Gépi erővel haladó kishajóval tavi kikötőből kihajózva észleli a kikötőbe behajózó gépi erővel haladó kishajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Mindkettőnknek jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldalunk felől történjen:

g) Kinek kell kitérnie, ha kisgéphajóval tavi kikötőbe behajózva, balról egy evezővel hajtott csónakot lát közeledni? Elkerülve az útvonal keresztezést nekem kell kitérnem, ha lehet legalább 30 m távolságot tartva, mivel a kisgéphajónak ki kell térnie az evezővel hajtott csónak útjából.

h) Kisgéphajóval tavi kikötőbe hajózik be. Kinek kell kitérnie, ha jobbról egy kishajót lát közeledni? Elkerülve az útvonal keresztezést nekem kell kitérnem, mivel gépi erővel hajtott kishajók útirányának keresztezésekor a jobbról érkező élvez elsőbbséget:

i) Kinek kell kitérnie, ha gépi erővel haladó kishajóval tavi kikötőbe behajózva balról egy gépi erővel haladó kishajót észlel? Elkerülve az útvonal keresztezést neki kell kitérnie, mivel gépi erővel hajtott kishajók útvonalának keresztezésekor a jobbról érkező élvez elsőbbséget.

j) Kisgéphajóval tavi kikötőbe behajózva észleli a kishajónak nem tekinthető olyan hajót, amely gépi erővel halad. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

k) Kisgéphajóval tavi kikötőbe behajózva észleli a sárga kettős kúpot viselő olyan hajót, amely gépi erővel halad. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

l) Kisgéphajóval tavi kikötőbe behajózva észleli a sárga kettős kúpot és egy csúcsával lefelé néző fekete kúpot viselő hajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

m) Kisgéphajóval tavi kikötőbe behajózva észleli az ellentétes irányból közeledő, kishajónak nem tekinthető géphajót. Hogyan kell a találkozást végrehajtani? Nekem kell kitérnem, mivel a kishajónak ki kell térnie a kishajónak nem tekinthető hajó útjából:

 

Források:

–          www.furedyacht.hu

–          www.adria-yacht.hu

–          www.elte.prompt.hu